• برای عضویت در باشگاه مشتریان ایلگار لطفا فیلدهای زیر را پر کنید.
  • پس از تکمیل فیلدهای زیر و بررسی انطباق اطلاعات با مشخصات کارت ملی یا پاسپورت کد مشتری برای شما ارسال می گردد.
  • خدمات ایلگار تنها با ارایه کد مشتری انجام می گردد.

**توجه:
مشتریانی که از کارت بانکی ایران واریز می کنند ، حتما باید کد مشتری به نام خود داشته باشند.

انتخاب فایل
از پیام شما متشکرم ارسال شده است.
هنگام ارسال پیام شما خطایی روی داد. لطفاً بعداً دوباره امتحان کنید.